Dimitrije Bašičević Mangelos

Dimitrije Bašičević Mangelos (Šid, 1921. – Zagreb, 1987.) studirao je povijest umjetnosti u Beču, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1949. godine, a doktorirao 1957. godine. Bio je kustos i voditelj Galerije primitivne umjetnosti i dugogodišnji kustos u Galerijama grada Zagreba te voditelj Centra za film, fotografiju i televiziju. Pisao je kritike, teoretske tekstove i objavio više monografija. Umjetnošću se počeo baviti pedesetih godina; bio je član avangardne grupe Gorgona i sudionik pokreta Nove tendencije. U serijama Tabula rasa, Nostories, Paysages, Manifesti i drugima ostvario je niz radova neoavangardnog tipa kojima je, nakon izložbi u značajnim svjetskim galerijama (Berlin, New York, Paris, Barcelona, Graz, Kassel i drugdje) stekao visoku međunarodnu reputaciju.