Marijan Molnar

Marijan Molnar (Reka, 1951.) diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976. godine u klasi prof. Šime Perića. Od 1976. do 1979. godine bio je suradnik Majstorske radionice slikara Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Pripadao je skupini umjetnika okupljenih oko Galerije Podrum i Galerije proširenih medija. 2002. godine objavio je autorsku knjigu tekstova i foto dokumentacije svojih radova. Član je umjetničke grupe PLEH. Živi i radi u Zagrebu.