Ordan Petlevski

Ordan Petlevski (Prilep, 1930. – Zagreb, 1997.) završio je Akademiju primijenjenih umjetnosti u Zagrebu 1955. godine te bio suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića (1955-60.). Boravio je u Parizu krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina gdje je na velikoj međunarodnoj izložbi mladih dobio nagradu za slikarstvo. Bio je član grupe „Mart“. Njegovo je slikarstvo između nadrealizma i enformela i prikazuje biološki svijet rasapa i razorene forme. Priredio je dvadesetak samostalnih i sudjelovao na nekoliko stotina skupnih izložbi.