Marijan Trepše

Marijan Trepše (Zagreb, 1897. – Zagreb, 1964.) je hrvatski slikar, grafičar i scenograf. Studirao je u Pragu i Parizu. Sudjelovao je na svim izložbama Proljetnog salona u Zagrebu, na kojem s Uzelcem, Gecanom i Varlajem čini Grupu četvorice. Od 1925. godine je scenograf Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a bavio se i vitrajem. Njegova rana grafika i akvareli istaknuti su dio hrvatskoga likovnog ekspresionizma.