Ivo Deković

Ivo Deković (Šibenik, 1952.) studirao na Akademiji u Düsseldorfu kod N. J. Paika. Od 1984. profesor na Visokoj školi u Aachenu. Glavne su teme njegova umjetničkoga rada brodovi, more i podmorje koje duhovito interpretira u skulpturi, videoobjektima i instalacijama (Movar, 1993.). Godine 1996. u Hrvatskoj pokrenuo projekt Sub Art (izradu umjetničkih djela pod morem).