Ivan Picelj

Ivan Picelj (Okučani, 1924 – Zagreb, 2011.) hrvatski je slikar i grafičar. Studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1943 – 46. Jedan od osnivača skupine EXAT 51 s kojom je izlagao u Zagrebu. Među utemeljiteljima je pokreta novih tendencija unutar kojeg je stvarao programirana djela kojima je istraživao vizualnu percepciju, ritmove, pomake (Programirani slučaj cm 8-1, 1966.); organizirao izložbe pokreta u Zagrebu. Izradom plakata, opremom knjiga i kataloga izložbi unapređuje vizualnu kulturu grafičkog oblikovanja i zagovara ravnopravnost primijenjene umjetnosti. Objavio mape grafika u tehnici sitotiska (8 serigrafija, 1957.; Cyclophoria, 1971.; Remember, 1984–86.; Varijacije, 2002.). U slikarstvu je razvijao geometrijsku apstrakciju (Kompozicija, 1951.; U čast El Lissitzkom, 1956.). Ishodišta je pronalazio u općim načelima konstruktivizma i minimalizma, a temeljni su mu postupci redukcija oblika na geometrijske elemente, multiplikacija osnovne plastične jedinice unutar pravilna rasporeda plohe te analiza tonskog registra osnovnih boja. Izrađivao reljefe i objekte u drvu i metalu. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (1994.).